فدراسیون جهانی توگونگ موسول T.I.F رسما استاد حسن مهاجرمنقوش رئیس سبک هوجون موسول ایران را بعنوان نماینده خود درایران و خاورمیانه منصوب کرد.این هنر رزمی یک هنر رزمی ویژه و تکاوری است که مختص به ارتش کره جنوبی می باشد که در آن ازتکنیکهای دفاع شخصی جنگی و تکاوری استفاده می شود.لازم به ذکراست ریاست این فدراسیون جهانی بعهده گراند مستر پارک میونگ چول از افسران عالی رتبه ارتش کره جنوبی می باشدو همچنین عضو گارد ویژه محافظین ریاست جمهوری کره جنوبی نیز می باشد.ایشان افتخارات بزرگی را در عرصه هنرهای رزمی جهان کسب نموده اند که بارها دراین خصوص از مقامات عالی رتبه ارتش کره جنوبی مورد تقدیرقرارگرفته است. لازم است با افتخار اعلام کنیم با توجه به سوابق درخشان استاد مهاجر در عرصه هنرهای رزمی ایران و جهان این فدراسیون جهانی کلیه اسناد و مدارک مربوطه بانضمام لباس رسمی توگونگ موسول را بصورت هدیه و رایگان تقدیم استاد مهاجر کرده است. جا دارد صمیمانه از ریاست محترم فدراسیون جهانی گراند مستر پارک میونگ چول ازلطفی که به استاد مهاجرداشته اند تقدیروتشکرنماییم. ضمنا جهت اطلاع علاقمندان به توگونگ موسول می رساند باتوجه به مسئولیتهای متعدد استاد مهاجر در هنرهای رزمی ایران ایشان بنا ندارند این سبک رزمی را بصورت مستقل فعالیت نمایند صرفا ازتکنیکهای این هنر رزمی در کنار سبک هوجون موسول استفاده خواهد شد.لذا دوستانی که مایل هستند دراین رشته رزمی فعالیت نمایند می توانند در کنار هوجون موسول روشهای دفاع شخصی توگونگ موسول را هم آموزش ببینند.

Slider

 

 

 

 

Slider

Slider

Slider

Slider

Slider

Slider

Slider

Slider

Slider

استاژفنی توگونگ موسول دراستان فارس شهرستان جهرم برگزارمی شود

ازآنجایکه سبک هوجون موسول جمهوری اسلامی ایران درنظر دارد یکدوره استاژفنی دفاع شخصی این سبک را در استان فارس شهرستان جهرم درتاریخ 94/12/21 برگزارنماید.به همین منظور این سبک درنظردارد دراین دوره تکنیکهای پیشرفته دفاع شخصی سبک توگونگ موسول هم به شرکت کنندگان آموزش داده شود. لازم به ذکراست دوره فوق با مدرسی استاد حسن مهاجرمنقوش نماینده رسمی فدراسیون جهانی توگونگ موسول T.I.F درایران و خاورمیانه انجام می پذیرد.علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفترمرکزی سبک کشورتماس حاصل نمایند.

سبک هوجون موسول ایران یکدوره استاژفنی دفاع شخصی خودرا بمنظور ارتقاء سطح فنی مربیان و ورزشکاران هوجون موسول کار استان تهران در تاریخ 94/10/24 با مدرسی استاد مهاجر ریاست محترم سبک کشور درمحل آکادمی مرکزی هوجون موسول این استان با موفقیت برگزار کرد. دوره فوق باهمت جناب آقای مسعودشرفی نماینده محترم این سبک در استان تهران برگزارگردید.درپایان به شرکت کنندگان گواهی فنی دفاع شخصی اهداء گردید.

Slider

Slider  

Slider  

Slider  

Slider  

Slider  

Slider  

Slider  

سبک هوجون موسول ایران درنظردارد بمنظور ارتقاء سطح فنی مربیان و ورزشکاران هوجون موسول استان تهران یکدوره استاژفنی دفاع شخصی خود را با مدرسی استاد مهاجر ریاست محترم سبک هوجون موسول کشور در تاریخ 94/10/24 با همت جناب آقای مسعودشرفی نماینده محترم این سبک در تهران برگزارنماید. علاقمندان می توانند جهت اطلاعات و هماهنگی بیشتردرخصوص دوره فوق با شماره 09125763784 تماس حاصل نمایند.

Slider  

Slider

Slider

Slider

Slider

طی مراسمی در تاریخ 94/10/18 در شهرستان گرگان افراد قبولشدگان در چهارمین دوره آزمون فنی کمربند مشکی دان یک الی سه که این دوره در تاریخ 94/6/13 دراستان گلستان شهرستان آزادشهرزیر نظر فدراسیون ورزشهای رزمی برگزاربود احکام فنی فدرالی خودرا از دست جناب آقای حاج علی اصغرفضیلت مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان و عضو محترم هیات رئیسه سبک هوجون موسول ایران  همچنین جناب آقای مهندس خسروی ریاست محترم سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان دریافت نمودند.جا دارد از مسئولین محترم این سازمان بویژه مدیریت محترم روابط عمومی جناب آقای مردمومن که توجه ویژه ای را به این سبک کشوری دارند تقدیروتشکر نماییم.

Slider

Slider

Slider

صداوسیمای مرکز گلستان دربرنامه تخصصی ورزشی خود بنام ورزش 5 در تاریخ 94/10/4 به بررسی ویژگیهای سبک هوجون موسول ایران پرداخت و در این خصوص با دعوت از استاد مهاجر ریاست محترم این سبک در کشور بعنوان میهمان ویژه دراستودیو حاضرو در مورد این سبک به بحث و گفتگو پرداختند. جا دارد سبک هوجون موسول ایران ازجناب آقای مهندس حکیمی یکی ازمدیران محترم این سازمان و جناب آقای حق شناس تهیه کننده محترم و جناب آقای جعفری مجری محترم این برنامه که توجه ویژه ای به این سبک داشتند تقدیروتشکرنماییم.

 

Slider  

Slider

سبک هوجون موسول جمهوری اسلامی ایران چهارمین دوره آزمون فنی دان یک الی سه خودرا بامجوز فدراسیون ورزشهای رزمی دربخش آقایان درتاریخ 94/6/13 دراستان گلستان شهرستان آزادشهر درمحل سالن ورزشی امام رضاء(ع) وابسته به اداره ورزش و جوانان این شهرستان باموفقیت برگزارکرد.این دوره باحضوربیش از 30 نفر از افراد واجدشرایط ازاستانهای سراسرکشور برگزارگردید که ممتحن دوره فوق را استاد مهاجر ریاست محترم سبک هوجون موسول ایران بعهده داشت.لازم به ذکر اسامی قبول شدگان جهت صدور گواهینامه فنی فدرالی به فدراسیون ورزشهای رزمی ارسال گردید.درپایان جادارد اززحمات جناب آقای دکتر محمدرجنی نماینده محترم سبک هوجون موسول دراستان گلستان که دربرگزاری هرچه باشکوهتر ایندوره زحمات فراوانی را متحمل شدند تقدیروتشکرنماییم.

 

Slider

فدراسیون ورزشهای رزمی طی مجوزشماره 276/1627 مورخه 94/5/27 شرایط شرکت دردوره آزمون فنی سبک هوجون موسول جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد.بدینوسیله افراد واجد شرایط جهت دریافت گواهینامه فنی فدرال سبک هوجون موسول که ازسوی فدراسیون ورزشهای رزمی صادرخواهد شد می توانند جهت شرکت دردوره فوق ثبت نام بعمل آورند.

شرایط و مدارک موردنیاز   

رعایت شرایط سنی جهت اخذ گواهینامه فنی(برابرآئین نامه)

یک برگ تصویرشناسنامه،کارت ملی،کارت پایان خدمت و یک عدد پوشه

کپی کارت بیمه ورزشی سال 94

دوقطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده

کپی گواهی فنی کمربند قرمز2

دان یک 13 سال تمام و پرداخت مبلغ 500/000 ریال به ازاء هرشرکت کننده (ارائه کپی کمربند قرمز2 الزامی می باشد)

دان دو 15 سال تمام و پرداخت مبلغ 600/000 ریال به ازاء هرشرکت کننده (ارائه کپی دان یک فدرالی الزامی می باشد)

دان سه 20 سال تمام و پرداخت مبلغ 700/000 ریال به ازاء هرشرکت کننده (ارائه کپی دان 2 فدرالی الزامی می باشد)

پرداخت مبلغ 250/000 ریال جهت صدورکارت عضویت طبق دستورالعمل فدراسیون ورزشهای رزمی

پرداخت مبلغ 50/000 ریال هزینه ثبت نام کارت عضویت فدراسیون ورزشهای رزمی

تذکرشماره یک! افرادی که دارای گواهینامه فنی فدراسیونی از سبک دیگر می باشند می توانند در این دوره شرکت نمایند لذا طبق قوانین فدراسیون ورزشهای رزمی گواهی آنها با یک درجه تنزل صادرخواهد شد.

تذکرشماره دو! افرادی که در سومین دوره آزمون فنی این سبک شرکت کرده بودند و موفق به اخذ گواهینامه خود نشده اند می توانند در این دوره از آزمون بدون پرداخت هزینه که در بندهای 1،2،3 آمده است شرکت نمایند در غیراینصورت هیچ گونه حکمی به آنها داده نخواهد شد.

تذکرشماره سه! افرادی که متقاضی دریافت گواهینامه فنی دان یک می باشند و گواهی قرمز2 را ندارند می بایست برای دریافت حکم قرمز خود با داشتن مدارک ذیل اقدام نمایند.

یک قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده،کپی شناسنامه یا کارت ملی،مبلغ 250/000 ریال هزینه صدورگواهی قرمز2

زمان برگزاری دوره: جمعه مورخ 94/5/13 ساعت حضور9 صبح

مکان برگزاری دوره: استان گلستان شهرستان آزادشهر سالن ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان آزادشهر.

علاقمندان می توانند جهت هرگونه اطلاع بیشتر باشماره 09112786641 تماس حاصل نمایند.

Slider 

 

Slider

طی حکمی از سوی استاد مهاجرریاست محترم سبک هوجون موسول ایران جناب آقای محسن میرفصیحی بعنوان مشاوردرامورفنی سبک هوجون موسول جمهوری اسلامی ایران منصوب و مشغول بکارشد.شایان ذکر است نامبرده یکی از پیشکسوتان در عرصه هنرهای رزمی ایران می باشد که به تازگی به جمع خانواده بزرگ هوجون موسول پیوسته است.

سبک هوجون موسول جمهوری اسلامی ایران درنظرداردچهارمین دوره آزمون فنی کمربندمشکی دان یک الی سه خودرا در دو بخش(آقایان وبانوان)با همکاری هیات ورزشهای رزمی استان گلستان و بامجوز فدراسیون ورزشهای رزمی درتاریخ 94/6/13 در استان گلستان شهرستان آزادشهر برگزارنماید. لازم به ذکراست شرایط شرکت در دوره فوق پس از کسب مجوز از فدراسیون ورزشهای رزمی ازطریق همین سایت اعلام خواهد شد. بدینوسیله مراتب جهت اطلاع واقدام لازم به کلیه اعضای محترم این سبک در کشوراعلام می گردد.

Slider